Presnosť

Precízne zavlažovanie mení ekonomiku poľnohospodárstva

V minulosti ste pre dosiahnutie vyšších úrod potrebovali viac hnojív, pracovnej sily a pozemkov. Precízne zavlažovanie je o zvrátení tohto starodávneho vzťahu medzi nákladmi a výstupmi.

Ide o dodanie dokonalého množstva vody a živín priamo ku koreňom každej rastliny - nie do pôdy. Takže dosahujete vyššie a lepšie výnosy každú sezónu s menším počtom zdrojov.

zistiť viac

Zdieľanie poznatkov o plodinách

Naši agronómovia ponúkajú spoluprácu, individuálnu podporu, poradenstvo a osvedčené postupy v každom vašom kroku, pre váš dlhodobý úspech a maximálne výnosy. Nech sú vaše výzvy akékoľvek, poskytneme vám s najväčšou presnosťou moderné globálne spravodajstvo o tom, ako používať precízne zavlažovanie pre zvýšenie vašich výnosov a kvality plodín, a to na základe viac ako 50 ročných skúseností.

Go Digital
Digitálne poľnohospodárstvo

Získajte presnejšiu kontrolu nad každým detailom vašej farmy

Monitorujte, analyzujte a optimalizujte životný cyklus každej rastliny

Získajte presnejšiu, automatizovanú kontrolu nad každým detailom vašej farmy a hlbší pohľad do zdravia vašich plodín, pôdnych podmienok a výšky vašich výnosov – s podporou a vedením v každom vašom kroku. Tak bude pre vás jednoduchšie prevádzkovať farmu a zvýšiť vašu ziskovosť.

 

Byť udržateľné
Trvalo udr ateľný rozvoj

Udržateľnosť znamená ziskovosť

Najlepší spôsob ako dnes dosiahnuť väčšie, lepšie a ziskovejšie výnosy je tiež, čo najudržateľnejšie poľnohospodárstvo. Zistite, ako spolupracujeme s partnermi na ochrane životného prostredia, podpore populácie a umožnení globálnej prosperity s precíznym zavlažovaním.

Riešenia precízneho zavlažovania

Využite naše poznatky a skúsenosti  pri pestovaní  a zavlažovaní vašich plodín, pre dosiahnutie vyšších, kvalitnejších  a zdravších úrod

Príbehy pestovateľov
Príbehy pestovateľov

Príbehy pestovateľov

Spoznajte priekopníkov v používaní precízneho zavlažovania

Kje kupiti

Kje kupiti

Or

Or use current location

Dealers

Hide mapHide map