}
ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η άρδευση ακριβείας δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο να έχουν υψηλότερες και ποιοτικότερες αποδόσεις με λιγότερα έξοδα και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους παγκοσμίως, από τρόφιμα και νερό μέχρι ενέργεια και γη.

Αντιμετωπίζουμε τρεις κρίσιμες προκλήσεις. Κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις έχει άμεση επίδραση στο μέλλον του πλανήτη μας και γι’ αυτό η άρδευση ακριβείας είναι σημαντική. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και τις τρεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να έχουν υψηλότερες και καλύτερης ποιότητας αποδόσεις με λιγότερους πόρους.

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Η γεωργία και η άρδευση υπαίθριων χώρων και κήπων καταναλώνει το 70% της ποσότητας του γλυκού νερού παγκοσμίως (FAO), ενώ κάθε ήπειρος αγωνίζεται να αποκτήσει πρόσβαση σε ασφαλή και αξιόπιστα αποθέματα νερού.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Το 2050, ο πληθυσμός θα υπερβεί τα εννέα δισεκατομμύρια. Για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού σε τρόφιμα θα χρειαστούμε διπλάσια ποσότητα νερού και διπλάσια έκταση, κάτι που δεν είναι εφικτό.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ

Δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω αποψίλωση των δασών, επομένως θα πρέπει να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα καλλιεργώντας τη γη που ήδη έχουμε, διατηρώντας την ταυτόχρονα εύφορη με την ελάχιστη έκπλυση του εδάφους.

Αλλάζοντας την οικονομία στη γεωργία

Η άρδευση ακριβείας είναι μία προσέγγιση στη γεωργία που δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να παράγουν υψηλότερες και καλύτερης ποιότητας αποδόσεις με λιγότερους πόρους. Αυξάνει την παραγωγικότητα του νερού και την αποδοτικότητα της χρήσης των λιπασμάτων.

Ανεξαρτήτως καλλιέργειας, κλίματος, εδάφους ή περιοχής οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να παράγουν περισσότερα τρόφιμα χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, να χρησιμοποιήσουν τη γεωργία ως εργαλείο καταπολέμησης της φτώχειας, να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη και να ζήσουν πιο υγιείς και αξιοπρεπείς ζωές.

Έτσι, ο στόχος μας είναι απλός : Να κάνουμε την άρδευση ακριβείας την πιο προσιτή και αποτελεσματική λύση για τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο.

Sustainable agriculture

«Η βιωσιμότητα στη Netafim δεν είναι απλά ένα αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας, είναι η ουσία της ύπαρξής μας»

Natan Barak, Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αειφορίας, Netafim.

Συνεργασία με βάση τη Βιωσιμότητα

Συνεργαζόμαστε με παραγωγούς, εταιρίες, κυβερνήσεις και οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο για να κάνουμε τη γεωργία περισσότερο κερδοφόρα και βιώσιμη.

Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης

Το σχέδιο δράσης μας για τη βιωσιμότητα-αειφορία ευθυγραμμίζεται με την Ατζέντα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ, η οποία περιλαμβάνει 17 παγκόσμιους στόχους που υποστηρίζονται από 169 συνδεόμενους με αυτούς υπο-στόχους. Αυτή τη στιγμή, χτίζουμε το μεγαλύτερο παγκόσμιο αντίκτυπο εστιάζοντας σε 9 από τους 17 στόχους.

Αναφορά για τη Βιωσιμότητα

Είμαστε υποστηρικτές της διαφάνειας. Γι’ αυτό μοιραζόμαστε όλες τις πληροφορίες, τις γνώσεις και την εμπειρία μας ανοιχτά και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εκτιμούμε επίσης τη διαφάνεια μεταξύ των συνεργατών μας. Ιδιότητες όπως η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα μας βοηθούν να χτίσουμε την εμπιστοσύνη, η οποία προάγει την παραγωγική συνεργασία. Αυτή με τη σειρά της βοηθά τους συνεργάτες μας να φτάσουν στην επιτυχία και να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη. Το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τις κυβερνητικές υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Όταν πρόκειται για τους δικούς μας ανθρώπους, τους υποστηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Έχοντας εγγυηθεί για το σεβασμό και την ισότητα, εργαζόμαστε για να προσελκύσουμε, να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε το ταλέντο οπουδήποτε το βρίσκουμε. Και φυσικά, διασφαλίζουμε την υγεία, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.

Για να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε πάντα την εταιρική κοινωνική βιωσιμότητα, ακολουθούμε τις αρχές της Παγκόσμιας Σύμπραξης Απολογισμών, Global Reporting Initiative (GRI). Η Netafim δημοσιεύει μία έκθεση GRI κάθε δύο χρόνια από το 2011. Υποβάλλουμε την έκθεσή μας, Communication on Progress, στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) κάθε χρόνο. Δείτε τις αναφορές μας για να έχετε μία γενική εικόνα της πρόσφατης απόδοσής μας.

 

Download Netafim 2018-2019 sustainability review

Download Orbia 2019 sustainability report

Environmental sustainability

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Έχουμε δεσμευτεί για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με δύο σημαντικούς τρόπους. Πρώτον, καθιστώντας την άρδευση ακριβείας ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο άρδευσης καλλιεργειών, ωθούμε τους παραγωγούς να καλλιεργήσουν με έναν πιο βιώσιμο τρόπο κάτι που είναι πιο κερδοφόρο και για τους ίδιους.

Και δεύτερον, δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε τις δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες με έναν πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος που υπογράφουμε το Water Mandate του ΟΗΕ και ακολουθούμε τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης όπως περιγράφονται παραπάνω.

Η πολιτική μας για το περιβάλλον

Η περιβαλλοντική πολιτική μας ξεκινά από τη διαδικασία του εφοδιασμού. Πάντα ακολουθούμε μία φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση για το σχεδιασμό των προϊόντων μας, χρησιμοποιούμε ελάχιστους πόρους σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε, καθώς και διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τα απόβλητα.

Για να γίνει αυτό, τεκμηριώνουμε και αντιμετωπίζουμε όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, ενώ συμμορφωνόμαστε με όλες τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες και κανονισμούς όπου και αν δραστηριοποιούμαστε.

Επιπλέον, διαθέτουμε υπεύθυνους περιβάλλοντος σε όλες τις μονάδες παραγωγής μας, για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε πάντα την περιβαλλοντική μας πολιτική. Παρέχουμε επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα στους ανθρώπους μας σε όλα τα επίπεδα, οπότε γνωρίζουν πλήρως την πολιτική μας και εργάζονται σύμφωνα με αυτήν. Ακόμα, θέτουμε στόχους και χρονοδιαγράμματα για να συμβάλλουμε στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.

Οι βασικές περιβαλλοντικές πρακτικές μας περιλαμβάνουν:

  • Συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14001 στα κύρια εργοστάσια, με τακτικούς εξωτερικούς ελέγχους και επαληθεύσεις.
  • Εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα προϊόντα της Netafim, εστιασμένες στις επιπτώσεις κατανάλωσης νερού, χημικών και ενέργειας κατά την κατασκευή και τη χρήση.
  • Εκτιμήσεις περιβαλλοντικού κινδύνου στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραγωγικών μας εργασιών, από τη συντήρηση και την αποκατάσταση έως τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη της ρύπανσης.

Κατεβάστε το 2019 ESRS - Environmental & Social Review Summary

Κοινωνική ευθύνη

Ξεκινήσαμε ως μία ομάδα αγροτών στην έρημο Negev, αντιμετωπίζοντας ένα απρόβλεπτο κλίμα και μία ευμετάβλητη αγορά. Η άρδευση ακριβείας μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες των κοινωνιών που ψάχνουν κίνητρα για ανάπτυξη.

Αναζητώντας συνεχώς συνεργασίες μπορούμε να μοιραστούμε και να προωθήσουμε τη δημόσια πολιτική μας για τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση. Ιδρύοντας την Ακαδημία της Netafim, μπορούμε πλέον να προσεγγίσουμε υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες, βοηθώντας τους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί επαγγελματίες στην παραγωγή τροφίμων.

Ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες και στις πιο δύσκολες τοποθεσίες, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κάθε κοινωνία, ανεξαρτήτως μεγέθους, να ευδοκιμήσει και να ανθίσει.

Sustainable agriculture - Social responsibility
Sustainable agriculture

Ενδυνάμωση γυναικών

Ο πιο γνωστός τρόπος επίλυσης της φτώχειας είναι ήδη ευρέως γνωστός, η ενδυνάμωση των γυναικών. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εργατικού αγροτικού δυναμικού, ωστόσο παράγουν πολύ λιγότερα τρόφιμα σε σχέση με τους άντρες.

Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Για να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μεταξύ των γυναικών στη γεωργία μοιραζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και φέρνουμε τη δύναμη της άρδευσης ακριβείας σε αυτές, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο στο εισόδημα του νοικοκυριού τους και στη ζωή τους.

Πολιτικές επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Η Netafim συνεργάζεται με ακεραιότητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια, τηρώντας τους νόμους σε κάθε κράτος στο οποίο δραστηριοποιείται και ακολουθώντας τους κανόνες της σωστής επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Αυτή η δέσμευση ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και τους διευθυντές της εταιρείας. Αναμένεται από όλους μας να διατηρήσουμε έντιμη και ηθική συμπεριφορά στις εργασιακές μας πρακτικές ακολουθώντας τον Κώδικα σε όλες μας τις δραστηριότητες, είτε εσωτερικά με τους συναδέλφους μας, είτε εξωτερικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους μετόχους και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της Netafim.

Η Netafim προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλοι τηρούμε συνεχώς τις ακόλουθες αρχές όπως ορίζονται στον Κώδικα.

Αποτελεσματική χρήση του νερού

Οι παραγωγοί σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις έλλειψης νερού όπως προβλήματα ξηρασίας και απορροής επιφανειακών υδάτων καθώς επίσης και ελλιπή πρόσβαση στα αποθέματα νερού. Η άρδευση ακριβείας λύνει αυτό το πρόβλημα αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το νερό, επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες και ποιοτικότερες αποδόσεις που έχετε δει, με λιγότερους πόρους.

Sustainable agriculture

Καινοτομία από τους παραγωγούς, για τους παραγωγούς

Τα επόμενα 50 χρόνια στη γεωργία δεν θα είναι σαν τα τελευταία 50. Το γεωργικό σύστημα που μας εξυπηρετούσε μέχρι τώρα πρέπει να αλλάξει και οι παραγωγοί χρειάζεται να πάρουν τον πλήρη έλεγχο στα χέρια τους. Είμαστε και οι ίδιοι καινοτόμοι παραγωγοί και δεσμευόμαστε να φέρουμε την καινοτομία στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα εξελισσόμαστε μαζί με τους πελάτες μας.