Vypěstujte více za méně

Dosahujte vyšší a lepší výnosy s přesným zavlažováním – bez ohledu na úrodnost, klimatické podmínky, půdní typ nebo topografii.

Postup

Grow your success

Grow your success

Turn your agricultural ambitions into reality

DISCOVER HOW

Přesné zavlažování mění ekonomiku zemědělství.

V minulosti, kdybyste chtěli dopěstovat víc, potřebovali byste víc hnojiva, práce nebo půdy. Přesné zavlažování mění tenhle starý vztah nákladů a výnosů.

Jde o dodávku přesného množství vody a živin přímo do kořenů každé rostliny – a ne do půdy. Takže v každém ročním období budete dosahovat větší a lepší výnosy – s menším počtem zdrojů.

Více

Sdílení znalostí o plodinách

Aby jste mohli maximalizovat tak vaši úrodu jako i dlouhodobý úspěch, naši agronomové s vámi na každém kroku spolupracují a nabízejí individuální podporu, poradenství a osvědčené postupy. Ať už jsou vaše problémy jakékoli, poskytnou vám na základě více než 50 let zkušeností nejpřesnější a nejaktuálnější informace o tom, jak používat přesné zavlažování ke zlepšení úrody a kvality plodin.

Pole digitální produkce

Už nikdy neotočíte ventilem

Sledovat, analyzovat a optimalizovat všechny životní fáze každé plodiny

Získejte přesnější, automatizovanou kontrolu nad každým detailem Vašeho hospodářství a hlubší poznatky o zdraví plodin, půdních podmínkách a výnosnosti – s podporou a poradenstvím na každém kroku. Takže je jednodušší provozovat hospodářství a zvýšit ziskovost.

 

Více

Udržitelnost znamená ziskovost

V současnosti je nejlepší způsob, jak dosahovat větší, lepší a výnosnější úrody, také nejudržitelnějším zemědělstvím. Zjistěte, jak s partnery pracujeme na ochraně životního prostředí, k posílení populace a k umožnění celosvětové prosperity s pomocí přesného zavlažování.

sustainable_logos_row2x-1-1.png

Více

Řešení přesného zavlažování

cokoliv pěstujete, my Vám pomŮžeme vypěstovat více

Příběhy pěstitelů

Seznamte se s průkopníky přesného zavlažování

VYTVÁŘENÍ VYSOCE KVALITNÍCH RAJČAT V ENERGETICKY UDRŽITELNÉM SKLENÍKU

"Podařilo se nám učinit produkci rajčete nejen stabilní, ale i udržitelnou"-Robert Markovic

Rajčata, Chorvatsko

ulpane Torun začal používat přesné zavlažování – a už nikdy se nepodíval zpět

"Dosáhneme vyšší a lepší efektivity na jednotku, získáváme úspory vody a energie a snižujeme výrobní náklady."

Gulby Torun

Jablka, Turecko

Dan Luepkes proměnil svou nejhorší půdu v nejlepší.

" V této oblasti s nejchudšími zeminami můžeme vytvářet nejlepší půdu."

Dan Luepkes

Kukuřice, USA

Kde koupit